Kvalitetssystemet

Kvalitetssystemet for ph.d.-utdanningen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Kvalitetssystemet for ph.d.-utdanningen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ble vedtatt av fakultetsstyret 10. desember 2015. Kvalitetssystemet er basert på det sentrale kvalitetssystemet for utdanningsvirksomheten ved Universitetet i Oslo og består av fire elementer:

Jevnlig overvåkning av utdanningstilbudet

Periodisk evaluering av program

Evaluering av opplæringsdelen

Evaluering av avhandlingsarbeidet

Publisert 30. nov. 2016 09:23 - Sist endret 5. jan. 2017 15:44