English version of this page

Aktuelle forskningssaker - Side 2

Publisert 7. mai 2014 13:00

Ansvaret for kjøkkenhygienen er blitt delegert til ferdigmaten og kjøkkenutstyret, viser forsker Eivind Jacobsen i en fersk doktoravhandling.

Publisert 23. sep. 2013 11:40

Vi vet det godt. Det trengs mer fornybar energi. Kull og olje er en viktig årsak til at jorden trues av klimagasser. Men hvordan utvikle en energi som blir så god og så billig at den kan erstatte energikildene vi alt har? Mer presist: Hvilke forhold må ligge til rette for at noen skal være villig til å satse på, investere i og ta i bruk fornybar energi?

Publisert 9. nov. 2012 11:46

Et glemt kapittel i norsk medisinhistorie avdekkes i fersk doktorgrad: Kampen for en storstilt produksjon av norske forsøksdyr.