Aktuelt innen forskning

Aktuelle saker

  • jensvind Hva skal til for å bygge opp en større norsk havvindindustri? 20. mai 2019 14:18

    Havvind blir ofte løftet frem som en ny industriell mulighet for Norge. Det vises ofte til at Norge kan bygge havvindindustrien på skuldrene til leverandørindustrien til olje og gass og maritim industri. Men hva vet vi om hva som kreves for at vi skal lykkes med dette?

  • havbilde-bredde-700 Grønn innovasjon på tvers 5. mai 2019 10:43

    Nytt forskningssenter tar sikte på å bli en arena for samhandling og kunnskapsutveksling mellom næringslivet og det offentlige, i arbeidet for en grønn omstilling av norsk økonomi .

 

Arrangementer

  • logo-susvaluewaste SusValueWaste End Conference 13. juni 2019 10:00

    On June 13th, the SusValueWaste project will hold its end conference and book launch at NIFU.