Aktuelt innen forskning

Aktuelle saker

  • Vindmøller til havs Gode tider for oljen forsinker satsingen på havvind 28. juni 2019 13:27

    Olje- og energidepartementet foreslår å åpne norske havområder for flytende vindkraft. Men ordentlig fart i sakene blir det ikke så lenge norske myndigheter tilrettelegger for mer olje- og gassutvinning, ifølge forsker Tuukka Mäkitie.

  • jensvind Hva skal til for å bygge opp en større norsk havvindindustri? 20. mai 2019 14:18

    Havvind blir ofte løftet frem som en ny industriell mulighet for Norge. Det vises ofte til at Norge kan bygge havvindindustrien på skuldrene til leverandørindustrien til olje og gass og maritim industri. Men hva vet vi om hva som kreves for at vi skal lykkes med dette?

 

Arrangementer