Trendy innovasjon

Innovasjon har blitt trendy, men er ikke lett å få til. Professor Magnus Gulbrandsen har tre beskjeder til håpefulle innovatorer.

Tre beskjeder

Ønsket om å stimulere til økt innovasjon er stort i både industri, offentlig sektor og politikken. I denne videoen forteller professor Magnus Gulbrandsen om tre aspekter ved innovasjon som alle bør kjenne til:

  1. Innovasjon møter ofte motstand
  2. Du er ikke innovativ alene
  3. Det vil  alltid være uforutsette konsekvenser

We need to have good innovation policies that also take into account the implications and consequences of innovation.

Magnus Gulbrandsen

Magnus Gulbrandsen leder TIKs Innovasjonsgruppe.

Blant hans forskningsinteresser er offentlige forskningsorganisasjoners rolle i innovasjon, kommersialisering av forskning, universitet-industrirelasjoner, forskningsinstituttenes legitimitet, internasjonalisering av FoU og innovasjon, og så videre.

TIK Talks

TIK Talks er en videoserie om TIKs forskning.

 

Publisert 28. sep. 2015 14:26 - Sist endret 6. okt. 2015 12:36