English version of this page

Bruk av internett kan øke livskvaliteten din

Sosiale medier kan øke lykkefølelsen og styrke din sosiale omgangskrets. Men avhengig av hvem du er kan sosiale medier potensielt også gjøre deg ulykkelig og mer isolert.

Brukere av sosiale medier som Facebook og Instagram har høyere sosial kapital, livskvalitet og følelse av tilhørighet. Illustrasjonsbilde: Colourbox

Opprinnelig ble Internett brukt først og fremst til å oppnå kontakt med folk man ikke kjente. Sosiale medier har endret dette landskapet, og internett har blitt en plattform hvor folk utvikler og dyrker allerede eksisterende vennskap og relasjoner.

– Da internett først kom, så man en tendens til at internett erstattet sosial kontakt i det virkelig liv, og at de som brukte internett i stor grad, ble mer isolerte. 

Fulvio Castellacci er direktør ved TIK, Senter for teknologi, innovasjon og kultur, Universitetet i Oslo. Han forteller at måten vi bruker internett på, har endret seg. Nå bruker vi det til å utvikle og dyrke allerede eksisterende vennskap. 

– Nå ser vi at bruken av sosiale medier som Facebook og Snapchat i større grad har positive virkninger. Sosiale medier letterliggjør sosial omgang med andre mennesker og gir oss en følelse av tilhørighet, dette igjen er viktig for vår livskvalitet, sier Fulvio Castellacci.

Skjermer oss fra følelsen av ensomhet

Castellacci har nylig publisert en artikkel som sammenfatter forskningen på hvordan internett påvirker livskvaliteten vår

Fulvio Castellacci, UiO

Den største endringen internett har hatt på dette feltet handler om hvordan vi kommuniserer med hverandre. Kommunikasjonen mellom oss går nå i stor grad gjennom mobiltelefoner, sosiale medier og bilde- og videoprogrammer. 

Å ha stabile forhold til andre mennesker er en av de viktigste faktorene for om vi har det bra. Mange av forskerne er derfor enige om at kommunikasjon via sosiale medier og internett generelt kan bidra til å styrke vårt sosiale nettverk og skjerme oss fra følelsen av ensomhet.

– Internett har utviklet et stort antall nye tjenester og aktiviteter som legger til rette for nye former for sosial interaksjon som ikke tidligere var mulige. Nettdating gjennom mobilapper som Tinder, Happn og Melt er eksempler på dette. Ny teknologi tar også i bruk posisjonsdata for å finne andre i området slik du ser med spill som Pokémon GO. Riktig bruk av disse mulighetene kan bidra til god interaksjon med andre, noe som igjen høyner folks livskvalitetet.

Narcissisme, overfladiske forhold og økt stress

Selv om Castellaci fant flest positive muligheter ved internett i forskningen ser man også at det kan være negative aspekter. De fleste forskningsartiklene på dette feltet drøfter også negative aspekter knyttet til bruk av sosiale medier - som økt narsissisme, overfladiske forhold og økt stress - spesielt hvis man bruker mye tid på sosiale medier.

Mer tilgjengelig informasjon gjør også at det er lettere å sammenligne seg med andre, også utenfor din naturlige omgangskrets. Referansegruppen din kan potensielt blir mennesker og bloggere over hele verden. Nettopp derfor er innholdet i kommunikasjonen mellom deltakerene i sosial medier viktig. Hvis den er positiv har den mest sannsynlig den samme effekten på din lykkefølelse.

– Kort fortalt byr internett potensielt på både fordeler og risikoer for den som deltar. Effekten den har på deg som bruker er avhengig av dine personlige egenskaper som alder, evner, kultur og tro. Det er en kombinasjon av hvordan du bruker sosiale medier og hvordan du er som person som avgjør hvorvidt deltakelse på sosiale medier har en positiv effekt på akkurat deg, sier Castellaci.

De unge forlater offentlige sosiale medier der ulike roller blandes (som Facebook). Illustrasjonsbilde: Colourbox

"SKAM" and Snapchat

Lin Prøitz er forsker ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Hun er del av et forskningsprosjekt kalt "Connected and Affected?" som ser på unges digitale vaner.

Lin Prøitz, UiO

– Gjennom studier av tv-serien "SKAM" fans sine nettkommentarer har vi sett at sosiale medier kan være en arena der unge møtes på tvers av geografiske, etniske og religiøse og kulturelle forskjeller. "SKAM" fans over hele verden uttrykker seg emosjonelt om håp for framtiden, ønske om tilhørighet og om sosial endring. Her så vi at sosiale medier har gitt en plass til ellers marginaliserte stemmer.

Prøitz vektlegger at fokuset i studien ikke er om sosiale medier er negativt eller positivt for oss, men snarere hvordan sosiale medier påvirker oss og hvordan vi har det, samt kompleksiteten i dette..

– Hvilke liv som er gode for hvem er under konstant endring. Nå undersøker vi hvordan Snapchatbruk virker inn på hvordan unge har det. Foreløpige funn fra denne studien viser at unge nå forlater plattformer der ulike relasjoner og grupper mikses sammen. Dette gjelder for eksempel Facebook der du må forholde deg til foreldre, tante, læreren din og venner i ett og samme ‘rom’. Unge foretrekker sosiale medier som muliggjør flere adskilte rom som er mer oversiktlige og mindre grenseløse. Det vil bli spennende framover å undersøke hvordan unge opplever forholdet mellom Snapchat-bruk, sosialt samspill og hvordan de har det.

 

Denne artikkelen er også publisert på Forskning.no

Vil du lese mer?

Download article

Av Hilde Holsten
Publisert 5. mars 2018 12:30 - Sist endret 28. juni 2018 14:03