Kaster vi bort søpla?

Ved hjelp av moderne teknologi har organisk avfall startet en utvikling fra kostnadskrevende biprodukt til verdifull ressurs. Men hvorfor er det fortsatt kun 3% av avfallet som fullfører reisen og blir til biogass og gjødsel? Kan prosentandelen økes?

20 prosent av norsk avfall er organisk. En større andel kunne gått til gjenvinning. Illustrasjon: Colourbox

Verdikjeder for avfallsprodukter

Prosjektet «Sustainable path creation for innovative value chains for organic waste products” tar for seg potensialet for en mer bærekraftig anvendelse av organisk avfall. Prosjektet vil se på verdikjedene i og på tvers av ulike industrielle aktører i den norsk bioøkonomien.

Mer kunnskap, flere muligheter

Et mål for prosjektet er å bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag for styring og regulering av industrien rundt organisk avfall. Det er også ønskelig å hjelpe industrielle aktører med å identifisere og utnytte nye muligheter innen bioøkonomien.

Les hele artikkelen på våre engelske nettsider.

Publisert 10. des. 2014 13:03 - Sist endret 27. okt. 2017 13:03