Konsulent og forretningsutvikling

Vil du bli noe av dette?

 • Samfunnsanalytiker
 • Markedsanalytiker
 • Prosjekteringsrådgiver
 • Evalueringsrådgiver
 • Prosjektrådgiver
 • Strategirådgiver

Kompetanse som benyttes

 • Fagkunnskap
 • Ha god skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • Jobbe resultat- og løsningsorientert
 • Kunne analysere data og jobbe metodekritisk
 • Knytte kontakter og bygge relasjoner
 • Evne til å tilegne seg ny kunnskap og forvalte informasjon
 • Arbeide selvstendig

Eksempler på arbeidsgivere

Relevante studieprogrammer

Mest relevante studier

Mindre relevante studier

 

Forskjeller på bachelor og master

Med bachelorgrad kan du få jobb i mange av de samme bransjene som kandidater med mastergrad, men ofte med litt andre oppgaver.

Arbeidsgivere i statsforvaltning og kunnskapsorganisasjoner ansetter hovedsakelig medarbeidere med mastergrad.

Karriereintervju med tidligere studenter

Error: https://www.sv.uio.no/studier/karriere/karriereintervjuer/konsulent-frie-yrker-og-forretningsutvikling/?vrtx=feed does not exist