Organisasjon og personal

Vil du bli noe av dette?

 • Rekrutterer
 • HR-konsulent
 • HMS-konsulent
 • Personal/organisasjonskonsulent
 • Karriereveileder
 • Coach

Kompetanse som benyttes

 • Fagkunnskap
 • Evne til å tilegne seg ny kunnskap
 • Jobbe resultat-  og løsningsorientert
 • Knytte kontakter og bygge relasjoner
 • Ha god muntlig fremstillingsevne
 • Kunne analysere data og jobbe metodekritisk
 • Arbeide selvstendig

Eksempler på arbeidsgivere

Relevante studieprogrammer

Mest relevante studier

Andre relevante studier

 

Forskjeller på bachelor og master

Med bachelorgrad kan du få jobb i mange av de samme bransjene som kandidater med master, men ofte med litt andre arbeidsoppgaver.

Karriereintervju med tidligere studenter

Error: https://www.sv.uio.no/studier/karriere/karriereintervjuer/administrasjon-og-personal/?vrtx=feed does not exist