Helse- og sosialtjenester

Vil du bli noe av dette?

 • Psykolog
 • Pedagogisk-psykologisk rådgiver
 • Forebyggende rådgiver
 • Attføringskonsulent

Kompetanse som benyttes

 • Fagkunnskap
 • Tilegne seg ny kunnskap og forvalte store mengder informasjon
 • Ha god skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • Ha god kommunikasjon med ulike målgrupper
 • Prioritere og tenke resultat- og løsningsorientert
 • Arbeide selvstendig
 • Knytte kontakter og bygge relasjoner

Eksempler på arbeidsgivere

Relevante studieprogrammer

Mest relevante studier

Andre relevante studier

 

Forskjeller på bachelor og master

Med bachelorgrad kan du få jobb i mange av de samme bransjene som kandidater med master, men ofte med litt andre oppgaver.

Arbeidsgivere i statsforvaltningen og i kunnskapsorganisasjoner ansetter hovedsakelig medarbeidere med mastergrad.

 

Karriereintervju med tidligere studenter

Error: https://www.sv.uio.no/studier/karriere/karriereintervjuer/helse-og-sosialtjenester/?vrtx=feed does not exist