Ideelle organisasjoner og interesseorganisasjoner

Vil du bli noe av dette?

 • Informasjonskonsulent
 • Prosjektleder
 • Rådgiver
 • Vervekoordinator
 • Organisasjonskonsulent
 • Regionkoordinator

Kompetanse som benyttes

 • Fagkunnskap
 • Jobbe resultat- og løsningsorientert
 • Knytte kontakter og bygge relasjoner
 • Arbeide selvstendig
 • Ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Kunne analysere data og jobbe metodekritisk
 • Evne til å tilegne seg ny kunnskap
 • Formidle budskap til ulike målgrupper

Aktuelle arbeidsgivere

Relevante studieprogrammer

Mest relevante studier

Andre relevante studier

 

Forskjeller på bachelor og master

Med bachelorgrad kan du få jobb i mange av de samme bransjene som kandidater med master, men ofte med litt andre oppgaver.

Arbeidsgivere i statsforvaltningen og i kunnskapsorganisasjoner ansetter hovedsakelig medarbeidere med mastergrad.

 

Karriereintervju med tidligere studenter

Error: https://www.sv.uio.no/studier/karriere/karriereintervjuer/ideelle-organisasjoner-og-interesseorganisasjoner/?vrtx=feed does not exist