Undervisning

Vil du bli noe av dette?

 • Lærer
 • Adjunkt
 • Lektor
 • Stipendiat
 • Forsker

Hvordan kan du bli lærer?

Har du tatt en mastergrad i samfunnsfag? Med ettårig praktisk-pedagogisk påbygging kvalifiserer du til å undervise i ungdomsskole og videregående skole.

Det er ikke likegyldig hvilke fag du legger inn i graden din hvis du ønsker å bli lærer. Du bør velge fag som er undervisningsfag på ungdomskolen eller videregående skole.

Dine egne interesser bør være utslagsgivende for fagvalgene, for det vil bli tungt å undervise i fag du ikke er spesielt interessert i.

Kompetanse som benyttes

 • Fagkunnskap
 • Evne til å tilegne seg ny kunnskap og forvalte store mengder informasjon
 • Ha god skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • Kunne analysere data og jobbe metodekritisk
 • Kunne prioritere og jobbe resultat- og løsningsorientert
 • Knytte kontakter og bygge relasjoner
 • Arbeide selvstendig
   

Eksempler på arbeidsgivere

Relevante studieprogrammer

Mest relevante studier

 

Nye krav til lærere fra Kunnskapsdepartementet

Vi gjør oppmerksom på at Kunnskapsdepartementet har vedtatt ny nasjonal rammeplan for PPU. Den viktigste endringen er at det blir krav om mastergrad. Innføringen av kravet trer i kraft fra studiestart vår 2019 for PPU deltid og studiestart høst 2019 for PPU heltid. Frem til dette gjelder de gamle reglene.

Opptakskrav til PPU ved UiO.

Karriereintervju med tidligere studenter

Error: https://www.sv.uio.no/studier/karriere/karriereintervjuer/undervisning/?vrtx=feed does not exist