Kommunikasjon og media

Vil du bli noe av dette?

 • Journalist
 • Kommunikasjonsrådgiver
 • Informasjonskonsulent
 • Researcher

Samfunnsvitere som ønsker å bli journalist anbefales å skaffe seg praksis i studietiden fra lokalavis, studentmedia eller lignende.

Kompetanse som benyttes

 • Fagkunnskap
 • Ha god skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • Kommunisere med ulike målgrupper
 • Jobbe resultat- og løsningsorientert
 • Knytte kontakter og bygge relasjoner
 • Evne til å tilegne seg ny kunnskap
 • Arbeide selvstendig

Eksempler på arbeidsgivere

Relevante studieprogrammer

Mest relevante studier

Andre relevante studier

 

Forskjeller på bachelor og master

Med bachelorgrad kan du få jobb i mange av de samme bransjene som kandidater med mastergrad, men ofte med litt andre oppgaver.

Med mastergrad får du styrket dine analytiske og metodiske evner. Du får da enda flere muligheter, blant annet også til forskning og stillinger som krever mer spesialisering.

Arbeidsgivere i statsforvaltning ansetter hovedsakelig medarbeidere med mastergrad.

Karriereintervju med tidligere studenter

Error: https://www.sv.uio.no/studier/karriere/karriereintervjuer/kommunikasjon-og-media/?vrtx=feed does not exist