Finans og bank

Vil du bli noe av dette?

 • Konserntrainee
 • Markedsanalytiker
 • Analytiker
 • Rådgiver
 • Konsulent
 • Kundebehandler for banktjenester

Kompetanse som benyttes

 • Fagkunnskap
 • Jobbe analytisk og metodekritisk
 • Tilegne seg ny kunnskap og forvalte store mengder informasjon
 • Tenke resultat- og løsningsorientert
 • Ha god skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • Knytte kontakter og bygge relasjoner
 • Arbeide selvstendig

Eksempler på arbeidsgivere

Relevante studieprogrammer

Mest relevante studier

Andre relevante studier

 

Forskjeller på bachelor og master

Med bachelorgrad kan du få jobb i mange av de samme bransjene som kandidater med master, men ofte med litt andre oppgaver.

Arbeidsgivere i statsforvaltningen og i kunnskapsorganisasjoner ansetter hovedsakelig medarbeidere med mastergrad.

Karriereintervju med tidligere studenter

Error: https://www.sv.uio.no/studier/karriere/karriereintervjuer/finans-og-bank/?vrtx=feed does not exist