English version of this page

Programråd

Institutt for Psykologi har ett programråd for alle studieprogrammene: bachelorprogrammet, masterprogrammet og profesjonsprogrammet.


Rådets mandat (pdf)


Medlemmer

2016-2019

Faste representanter

Utdanningsleder

Vibeke Moe

Fagavdelingsleder klinisk psykologi

Ole Andre Solbakken

Fagavdelingsleder kognitiv- og klinisk nevrovitenskap

Stein Andersson

Fagavdelingsleder helse-, utviklings- og personlighetspsykolog (HUP)

Francisco Pons

Fagavdelingsleder metode, arbeids-, kultur- og sosialpsykologi (MAKS)

Knut Inge Fostervold

Avdleingsleder for inern klinikk og ekstern praksis Inger Selvaag

Metode

Agnes Andenæs

Studentrepresentant BA/MA

Andreas Næss Breistein

Studentrepresentant profesjon: 

Sebastian Istad Scheie

Sekretær

Joakim Dyrnes

 

Publisert 5. jan. 2016 11:32 - Sist endret 9. jan. 2020 09:59