English version of this page

Eksamensbesvarelser med kommentar fra sensor

Her er en oversikt over eksamensbesvarelser som har utfyllende kommentar fra sensor. Merk at vi ikke har kommentar på alle eksamensbesvarelser fra alle emner, det er kun det som ligger her som er tilgjengelig. 

Her er en oversikt over tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger.

Bacheloremner

ECON1210 

ECON1220

ECON1310

ECON1910

ECON2220

ECON2310

ECON2500

ECON3810

Heisemner og masteremner

ECON3620/4620

ECON4240

ECON4260

ECON4310

ECON4325

ECON4330

ECON4335

ECON4510

ECON4910

ECON4915