Forside

Studier

Årsenhet

Bachelor

5-årig master

 

   

   Master (2 år)

     Forskerutdanning

     Finn emner

     Finn pensumlister, forelesningstider og notater fra emner innen samfunnsøkonomi

     Personer

     Finn ansatte og studenter

     Tjenester og verktøy

     Masterstipender

     Økonomisk institutt har flere masterstipender det er mulig å søke på.

     Ledige stillinger

      
      

     Følg ØI på Facebook