English version of this page

EU Differentiation, Dominance and Democracy (EU3D)

Er differensiering en del av problemet eller løsningen når det gjelder EUs utfordringer? EU3D skal undersøke når differensiering er politisk akseptabelt, institusjonelt bærekraftig og demokratisk legitimt.

Europaparlamentet i Strasbourg (colourbox.com)

Europaparlamentet i Strasbourg (colourbox.com)

Om prosjektet

Utgangpunktet for EU3D er at Europas politiske orden er blitt mer differensiert. Det hersker langt større usikkerhet om EUs videre utvikling, ikke bare knyttet til Storbritannias beslutning om å forlate EU, men også på grunn av spørsmål om i hvilken grad EU makter å gjennomføre reformene man mener er nødvendige blant annet etter finanskrisen

Hovedmålet er å utvikle en teori om hvilke betingelser som må være tilstede for at en politisk orden som er differensiert skal være både institusjonelt og politisk bærekraftig og demokratisk legitim. Like viktig er det å tydeliggjøre løsninger som ikke imøtekommer disse kriteriene, og som innebærer vilkårlig bruk av makt. Sentralt her står dermed forholdet mellom differensiering, demokrati og dominans.

Det legges opp til en omfattende analyse av reformforslag. Hensikten er å gi forskningsbaserte anbefalinger til hvilke politiske reformer EU kan og bør velge. 

Les mer om prosjektet på ARENAs engelske prosjektsider

Prosjektet er finansiert gjennom EUs Horisont 2020 sitt forskningsprogram for å løse samfunnsutfordringer, og varer fra 1. februar 2019 til 31. januar 2023.

 

Emneord: Europeisk integrasjon, Legitimitet, EU, Demokrati, Politisk teori
Publisert 23. jan. 2019 13:18 - Sist endret 19. sep. 2022 16:26

Kontakt

Koordinator

John Erik Fossum

ARENA Senter for europaforskning,
Universitetet i Oslo