Prosjektforum

Prosjektsamarbeid med studenter

Våre studenter har faglig ballast og interesser som stiller dem særskilt godt i stand til å løse oppgaver og problemer innen ulike temaområder

Erfaringer med Prosjektforum

"Prosjektrapporten er nyttig dokumentasjon til vårt videre arbeid, og den har allerede blitt mye brukt"

Marte Buaas i Hovedorganisasjonen Virke

Masterprogrammet i organisasjon, ledelse og arbeid (OLA)

Prosjektforum er et organisasjons- og ledelsesemne på masternivå og inngår i det tverrfaglige masterprogrammet organisasjon, ledelse og arbeid (OLA).

Kontaktinformasjon

Faglig ledelse: Lars Erik Kjekshus

Daglig leder: Runar Forsetløkken
tlf: 22854037

Besøksadresse

Harriet Holters hus
Moltke Moes vei 31
0851 Oslo

Ta kontakt med oss for et uforpliktende møte for å diskutere et eventuelt prosjekt