Prosjektforum

Prosjektsamarbeid med studenter

Prosjektforums historie startet allerede på slutten av 60- tallet! Den gangen het kurset industriseminaret. Det ble opprettet etter at arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene ytret ønske om at universitetet burde utdanne flere med lyst til og større forståelse for det å jobbe i norsk arbeidsliv. Gjennom 70-, 80- og 90- tallet har emnet skiftet navn, og både geografisk og faglig tilholdssted flere ganger. Anerkjente psykologer, statsvitere, økonomer og sosiologer har involvert seg i Prosjektforum. I dag administreres emnet av Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, som tilbyr det hvert vårsemester. Prosjektforums faglige leder er Lars Erik Kjekshus, professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Daglig leder er Runar Forsetløkken.

 

Emnet gir i dag innføring i ulike samfunnsvitenskaplige tilnærminger til studiet av organisasjoner og formidler kunnskap om fleksible, tverrfaglige og teambaserte arbeidsformer. Ved semesterstart etableres prosjektgrupper, hver bestående av fire til seks studenter. Hver gruppe får tildelt et reelt oppdrag og en veileder som har erfaring fra forskning på feltet.

 

Prosjektforum fikk UiOs pris for beste læringsmiljø i 2003 og for beste alumnusorganisasjon i 2006. Fra og med våren 2012 er Prosjektforum en integrert del i masterprogrammet i organisasjon, ledelse og arbeid.

Erfaringer med Prosjektforum

"Prosjektrapporten er nyttig dokumentasjon til vårt videre arbeid, og den har allerede blitt mye brukt"

Marte Buaas i Hovedorganisasjonen Virke

Masterprogrammet i organisasjon, ledelse og arbeid (OLA)

Prosjektforum er et organisasjons- og ledelsesemne på masternivå og inngår i det tverrfaglige masterprogrammet organisasjon, ledelse og arbeid (OLA).

Kontaktinformasjon

Faglig ledelse: Lars Erik Kjekshus

Daglig leder: Runar Forsetløkken
tlf: 22854037

Besøksadresse

Harriet Holters hus
Moltke Moes vei 31
0851 Oslo

Ta kontakt med oss for et uforpliktende møte for å diskutere et eventuelt prosjekt