Senterleiinga ved TIK

Leiar for TIK-senteret blir tilsett på åremål for 4 år av gongen. Senterleiar har ansvar for den samla faglege og administrative verksemda ved senteret.

Senterleiar
Fulvio Castellacci

Leiar av forskargruppa for vitskap, teknologi og kultur (VTK)
Professor Kristin Asdal

Leiar av forskargruppa for innovasjon
Førsteamanuensis Allan Dahl-Andersen

Ph.d. koordinator

Susanne Bauer

Administrativ leiar
Inger-Johanne UIlern

Om leiinga

Senterleiar har ansvar for den samla faglege og administrative verksemda ved senteret. Senterleiar er ansvarleg overfor styret i faglege saker og overfor dekan/fakultetsdirektør i administrative saker.

Administrativ leiar ivaretek den forvaltningsmessige leiinga av senteret og er sekretær for styret.

Dei øvrige medlemma av leiargruppa er utnevnte av senterleiar med delegert ansvar for ulike delar av TIK-senteret si verksemd.

Publisert 6. okt. 2010 20:55 - Sist endret 7. des. 2021 15:36