Inger-Johanne Ullern

Bilde av Inger-Johanne Ullern
English version of this page
Telefon +47 22854915
Mobiltelefon +47 41570593
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk B 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1108 Blindern 0317 Oslo
Andre tilknytninger Stab - TIK

Arbeidsområder

Kontorsjefen har delegert ansvar for ledelse av senterets tekniske, administrative og forvaltingsmessige oppgaver inkludert økonomistyring. Kontorsjefen har personalansvar for den administrative staben ved senteret. I stillingen inngår sekretærfunksjon for TIK-styret, med forberedelse av saker og iverksetting av styrevedtak i samråd med senterleder.

Kontorsjefen er medlem av senterets ledergruppe og fakultetets administrative ledergruppe.

Bakgrunn

Lang administrativ erfaring fra flere administrative felt og ledelse ved Det humanistiske fakultet, UiO.

Cand.philol. i historie 1997.

Publisert 18. mars 2020 16:13 - Sist endret 8. sep. 2020 16:51