Inger-Johanne Ullern

Kontorsjef - Stab - TIK
Bilde av Inger-Johanne Ullern
English version of this page
Telefon +47 22854915
Mobiltelefon +47 41570593
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk B 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1108 Blindern 0317 Oslo

Arbeidsområder

Kontorsjefen har delegert ansvar for ledelse av senterets tekniske, administrative og forvaltingsmessige oppgaver inkludert økonomistyring. Kontorsjefen har personalansvar for den administrative staben ved senteret. I stillingen inngår sekretærfunksjon for TIK-styret, med forberedelse av saker og iverksetting av styrevedtak i samråd med senterleder.

Kontorsjefen er medlem av senterets ledergruppe og fakultetets administrative ledergruppe.

Bakgrunn

Lang administrativ erfaring fra flere administrative felt og ledelse ved Det humanistiske fakultet, UiO.

Cand.philol. i historie 1997.

Publisert 18. mars 2020 16:13 - Sist endret 8. sep. 2020 16:51