Masteroppgave i TIK og ESST

Stipend

Du kan søke støtte til studierelaterte aktiviteter som feltarbeid, konferansedeltakelse m.m.

Skrive sammen?

Hvis du vil skrive sammen med en medstudent må du forholde deg til TIK-senterets regler.

Skrive oppgaven

Levering og trykking

Les om leveringsfrister, trykking, DUO-publisering og usatt innlevering.

Muntlig høring

Fra og med høsten 2018 vil muntlig høring være en del av vurderingen av masteroppgaven. Etter muntlig høring gis den endelige karakteren. Sensurfrist for masteroppgave er 8 uker etter innleveringsdato. Muntlig høring finner sted i løpet av de to siste ukene av denne fristen.

Muntlig høring finner sted på TIK-senteret og eksamenskommisjonen vil bestå av en intern og en ekstern sensor. Studenten kan få vite foreløpig karakter før høring dersom det er ønskelig. Under høringen vil studenten få spørsmål knyttet til oppgavens innhold og eksamen tar vanligvis rundt 30-45 minutter. Etter høringen vil kommisjonen bestemme karakter for oppgaven og informere studenten umiddelbart. 

Sensur

Formidling

Har temaet ditt nyhetsverdi, er det interessant og relevant for et bredere publikum?