Formidling

Kunnskap skal aktiveres, ikke arkiveres!

Media

Har temaet ditt nyhetsverdi, er det interessant og relevant for et bredt publikum? Hvert år arrangerer Det samfunnsvitenskapelige fakultet kronikk-kurs for masterstudenter, med fokus på hvordan du kan skrive en spisset og interessant kronikk på basis av din masteroppgave. Følg med på fakultetets nettside for kursdatoer!

Ikke vær redd for å kontakte relevante medier. Hva med Universitas, Argument eller Aftenposten Viten?

Masterbloggen

Masterbloggen eksisterer for å presentere resultater fra masteroppgaver, og drives av Foreningen for Masterformidling (MAFO). En gyllen mulighet til å vise frem det du kan, og øve deg på å skrive morsomt og enkelt om funnene dine. Les mer om å bidra til Masterbloggen.

Innovasjonsbloggen

Har du skrevet innen innovasjon? Innovasjonsbloggen drives av TIK-senteret, og er lenket opp fra vår forside. Kontakt Magnus Gulbrandsen hvis du vil skrive for Innovasjonsbloggen.

TIKs nettsider

Har temaet ditt potensiale som forskningsnyhet på TIK-senterets nettsider? Vi er alltid på utkikk etter spennende artikler om forskningsfunn. Send et utkast til popuærvitenskapelig artikkel til TIKs nettredaktør (2017/2018: Jørgen Bollingmo). Tips til hvordan du skriver populærvitenskapelig artikkel.

Din casebedrift, informanter, m.m

Har du samarbeidet med noen når du skrev oppgaven, eller er informantene dine interesserte i resultatene av det du har skrevet? Mange samarbeidspartnerne kan ha en blogg, et tidsskrift eller lignende der du kan bidra med dine innsikter og resultater. Ta en titt i høyremargen for å se eksempler på tidligere studentene som har gjort dette.

 

Publisert 16. mars 2016 13:30 - Sist endret 21. aug. 2018 10:06