Utsettelse av mastervitnemål på SV

Dersom du ønsker å forbedre resultater som inngår i en mastergrad fra SV-fakultetet kan du utsette vitnemålet i inntil to semestere.

Frist for å utsette mastervitnemål på SV er

  • 1. september for høstsemesteret
  • 1. februar for vårsemesteret

Det semesteret du oppnår graden blir innholdet i graden låst. Du kan derfor ikke utsette vitnemålet for å ta nye emner i graden. Eventuelle nye emner dokumenterer du med ordinær karakterutskrift.

Dersom du har forbedret en karakter etter at graden ble registrert som oppnådd, blir dette markert med en merknad på vitnemålet.

 

For mer informasjon og søknadsskjema, se:

 

Publisert 30. okt. 2018 11:27 - Sist endret 30. jan. 2020 12:59