Studentstipend

TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur setter årlig av en sum i sitt budsjett til studentstipender. I utgangspunktet er den tilgjengelige summen NOK 15 000.  Studenter på TIK- og ESST-programmet kan søke på disse stipendene innen fastsatte frister.

De 15.000 fordeles mellom de to studieprogrammene basert på antall studenter på hvert program. Foreløpig tas det opp 10 studenter på ESST og 20 på TIK. Det settes dermed av kr 5.000 til ESST og kr 10.000 til TIK.

Studenter kan søke om støtte til både gjennomførte og planlagte aktiviteter. Støtten tildeles alltid som refusjon, og originale kvitteringer må fremvises. 

Hvordan søke

Studenter kan søke om støtte til studierelaterte aktiviteter, som f.eks feltarbeid til masteroppgaven, deltakelse på konferanser eller sommerskolekurs. Søknadene vurderes av studiekonsulent og kontorsjef.

Søknaden sendes på epost til studiekonsulenten, og skal inneholde:

  • Informasjon om hva du trenger støtte til
  • Informasjon om når aktiviteten skal skje/har skjedd
  • Ønsket beløp
  • Ditt navn og kontaktinformasjon

Søknadsfrist

  • ESST-studenter: 1.mai (2.semester).
  • TIK-studenter: 1.november (3.semester).

Tildeling

Tildeling skjer innen 2 uker etter søknadsfrist. Alle får svar. Det tildeles max kr 5.000 pr student. Hvis mange søker, vil tildelt beløp pr student bli mindre. Studenter som søker vil få tilslag på et ca. beløp, og får kun refundert utgifter som kan dokumenteres med originale kvitteringer. 

Utbetaling

Refusjon skjer etter at aktivitet eller reise er gjennomført. Refusjonskjema fylles ut og gis til studiekonsulent, med kvitteringer som vedlegg. Bekreftelser på kjøp regnes ikke som kvittering. Kontoutskrift er godkjent dokumentasjon på betalte flyreiser f.eks. 

Andre stipender

Universitetet har også flere andre stipender du kan søke på

Publisert 16. mars 2016 13:04 - Sist endret 2. jan. 2019 08:45