Veiledning

Alle aktive programstudenter har rett til individuell veiledning i arbeidet med masteroppgaven.

Hvordan får du veileder?

I 2.semester må du søke om veileder via nettskjema. Alle programstudenter har rett på veileder, men søknaden gjør det lettere å finne en passende veileder til deg.

I nettskjemaet fyller du inn foreløpig tema for oppgaven, og dine ideer om metode, litteratur, empri og liknende. Veiledere fordeles av TIK-senteret basert på informasjonen du oppgir i nettskjemaet.

  • Nettskjema for ESST (frist 1. mars)
  • Nettskjema for TIK (frist 1.mai)

Hvordan fungerer veiledning?

Du og veileder er sammen ansvarlige for å avtale møter og holde oversikt over timebruken. Det finnes ingen fasit på hvor ofte dere skal møtes. Veileder plikter å hjelpe deg i prosessen med å skrive masteroppgave, og du plikter å gjøre ditt beste i arbeidet med oppgaven samt forberede deg til møtene med veileder. Du kan lese mer om rettigheter og plikter i veiledningskontrakten.

Du og veileder skal signere en veiledningskontrakt i to eksemplarer. Ett eksemplar skal leveres til studiekonsulenten. 

Veiledningskontrakt TIK

Veiledningkontrakt ESST
 

Spesielt for TIK

Du har rett på 40 timers individuell veiledning. Veileders tid til forberedelse og lesing av utkastene dine er inkludert i de 40 timene.

 

Spesielt for ESST

Du har rett på 30 timers individuell veiledning. Veileders tid til forberedelse og lesing av utkastene dine er inkludert i de 30 timene.

 

Viktige datoer

ESST

  • Søk om veileder: 1.mars
  • Tildeling av veileder: Mellom 1-mars - 15.april

TIK

  • Søk om veileder: 1.mai
  • Tildeling av veileder: Mellom 1.mai - 15.juni

 

Publisert 16. mars 2016 12:53 - Sist endret 2. sep. 2021 14:32