Masterprosjekt ved Sosialantropologisk institutt

Prosjektskisse

Prosjektskisse for masteroppgaven må leveres sammen med søknad til opptak.

Hva kan jeg skrive om

Prosjektbeskrivelse SOSANT4120

Prosjektbeskrivelse SOSANT4120

Trenger du noen å snakke med om studiet?

Gjør en avtale om samtale med studiekonsulenten.

Møter du andre utfordringer i hverdagen?

Tidligere innleverte masteroppgaver