Skrive masteroppgave sammen

Om å skrive sammen

De fleste studenter skriver masteroppgaven alene. Hvis du ønsker å skrive sammen med en medstudent må du skrive en kort søknad på epost og sende til studiekonsulenten. I søknaden må dere skrive hvorfor dere ønsker å samarbeide om å skrive masteroppgave, og hva dere vil skrive om.

Krav og regler

  • Oppgaven leveres som ett arbeid, og oppgaven bedømmes som ett arbeid.

  • Studentene får samme karakter på oppgaven.

  • Studentene kan skrive opp til 50% lengre oppgave enn de som skriver alene, altså 70-180 sider for TIK eller 15-45.000 ord for ESST.

  • Studentene vil få 50% flere (felles) veiledningstimer enn en enkeltstudent, altså til sammen 67,5 timer for TIK eller 45 timer for ESST.

  • Innholdet vurderes strengere. Det stilles større krav til kvalitet på en masteroppgave med to forfattere enn med en.

  • Sensorene vil få beskjed om at oppgaven har 2 forfattere.

  • Studentene må gjøre det klart i selve oppgaven at den er skrevet av to forfattere som har levert likeverdige bidrag. Dette kan gjøres i forordet, eller liknende steder.

 

Publisert 16. mars 2016 13:30 - Sist endret 14. apr. 2016 15:13