Offentlige tjenester og forvaltning

Vil du bli noe av dette?

 • Saksbehandler
 • Flyktningkonsulent
 • Rådgiver
 • Analytiker
 • Studiekonsulent
 • Minoritetsrådgiver
 • Prosjektkoordinator

Kompetanse som benyttes

 • Fagkunnskap
 • Evne til å tilegne seg ny kunnskap og forvalte store mengder informasjon
 • Ha god skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • Kunne analysere data og jobbe metodekritisk
 • Kunne prioritere og jobbe resultat- og løsningsorientert
 • Knytte kontakter og bygge relasjoner
 • Arbeide selvstendig

Eksempler på arbeidsgivere

Relevante studieprogrammer

Mest relevante studier

 

Forskjeller på bachelor og master

Med bachelorgrad kan du få jobb i mange av de samme bransjene som kandidater med mastergrad, men ofte med litt andre oppgaver.

Arbeidsgivere i statsforvaltning og kunnskapsorganisasjoner ansetter hovedsakelig medarbeidere med mastergrad.

Karriereintervju med tidligere studenter

 • ida_soltvedt_cropped Rådgiver

  Ida jobber ved Senter for hav og Arktis.

 • tonje_svarthvit_lite Spesialkonsulent

  Tonje jobber med å forbedre velferdsteknologi i Oslo kommune.

 • souhail_cropped Rådgiver

  Souhail jobber i Justis- og beredskapsdepartementet.