Offentlige tjenester og forvaltning

Vil du bli noe av dette?

 • Saksbehandler
 • Flyktningkonsulent
 • Rådgiver
 • Analytiker
 • Studiekonsulent
 • Minoritetsrådgiver
 • Prosjektkoordinator

Kompetanse som benyttes

 • Fagkunnskap
 • Evne til å tilegne seg ny kunnskap og forvalte store mengder informasjon
 • Ha god skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • Kunne analysere data og jobbe metodekritisk
 • Kunne prioritere og jobbe resultat- og løsningsorientert
 • Knytte kontakter og bygge relasjoner
 • Arbeide selvstendig

Eksempler på arbeidsgivere

Relevante studieprogrammer

Mest relevante studier

 

Forskjeller på bachelor og master

Med bachelorgrad kan du få jobb i mange av de samme bransjene som kandidater med mastergrad, men ofte med litt andre oppgaver.

Arbeidsgivere i statsforvaltning og kunnskapsorganisasjoner ansetter hovedsakelig medarbeidere med mastergrad.

Karriereintervju med tidligere studenter

 • mgp_bilde Rådgiver

  Maren Grevstad Pettersen er rådgiver i DIFI, avdeling for offentlige anskaffelser og jobber med samfunnsansvar og offentlige anskaffelser.

 • ellen Seniorrådgiver i Helsedirektoratet

  Ellen Paulsen er seniorrådgiver i Helsedirektoratet.

 • gjengedal Landbruksrådgiver

  Mari Gjengedal er landbruksrådgiver hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus