0602

Sist endret 20. mars 2018 10:32 av Nina Rundgren

6. februar 2018, kl. 1215 - 14.00, Møterom 648, 6. et., ES

Tilstede: Knut Nustad, Thomas Hylland Eriksen, Marit Melhuus, Keir Martin, Mikkel Vindegg, Katrine Blindheimsvik, Mette Lange-Nielsen, Mia Østrup Nordentoft

Fra administrasjonen: Nina Rundgren (referent)

Sist endret 31. jan. 2018 09:53 av lenkeretter@localhost

6. februar 2018, kl. 1215 - 14.00, Møterom 648, 6. et., ES

Sist endret 30. jan. 2018 15:06 av Nina Rundgren
Sist endret 22. feb. 2018 10:36 av Nina Rundgren