2205

Sist endret 18. juni 2020 10:28 av Erik Bjørnstad Engblad

22. mai 2018, kl. 1415 - 16.00, Fakultetsstyrerommet, 4. et., ES

Tilstede: Knut Nustad, Marianne Lien, Thomas Hylland Eriksen, Wenzel Geissler, Christian Krohn-Hansen, Mikkel Vindegg, Katrine Blindheimsvik, Magali Courtade, Oddmund Toft

Fra administrasjonen: Nina Rundgren (referent) 

Sist endret 22. mai 2018 14:07 av Nina Rundgren

22. mai 2018, kl. 1415 - 16.00, Fakultetsstyrerommet, 4. et., ES