Møte nr. 1/2018 i Instituttstyret SAI

6. februar 2018, kl. 1215 - 14.00, Møterom 648, 6. et., ES

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden  
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 7/2017

Protokoll

 

Orienteringssaker

O-SAK 1

Valg av instituttleder ved SAI for perioden 2019-2022

Instituttet forbereder valg av ny instituttleder og nestleder. 

Nettside for valget

 

Ordinære saker

 
V-SAK 3 Årsplan 2018-2020

Saksdokumenter:

SAI årsplan 2018-2020

 

Saker til behandling i lukket møte

 

V-SAK 4

Forlengelse av midlertidig tilsatt grunnet permisjon

Sakspapirer sendes møtende styremedlemmer

 
 

Saker til behandling i åpent møte

V-SAK 5 Eventuelt
Publisert 30. jan. 2018 15:06 - Sist endret 31. jan. 2018 09:53