1505

Sist endret 15. mai 2018 13:56 av Nina Rundgren

15. mai 2018, kl. 1215 - 13.00, Møterom 648, 6. et., ES

Tilstede: Knut Nustad, Thomas Hylland Eriksen, Marit Melhuus, Wenzel Geissler, Tone Høgblad, Katrine Blindheimsvik, Mia Østrup Nordentoft, Mette Lange-Nielsen. 

Fra administrasjonen: Nina Rundgren (referent)

Forfall: Marianne Lien

 

Sist endret 8. mai 2018 13:36 av Nina Rundgren

15. mai 2018, kl. 1215 - 14.00, Møterom 648, 6. et., ES

Sist endret 8. mai 2018 13:32 av Nina Rundgren