Møte nr. 3/2018 i Instituttstyret SAI

15. mai 2018, kl. 1215 - 14.00, Møterom 648, 6. et., ES

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1       

Godkjenning av dagsorden  
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 2/2018

Protokoll

 
     
V-SAK 3

Høringssvar til SV-fakultetets forslag om ny fordelingsmodell

Saksdokumenter:

V-sak 3 - SAIs høringsuttalelse (ettersendes)

Forslag til ny fordelingsmodell

Vedtaksforslag: Styret godkjenner forslaget til høringsuttalelse fra instituttet

 
V-SAK 4 Eventuelt
Publisert 8. mai 2018 13:36 - Sist endret 8. mai 2018 13:36