1303

Sist endret 20. mars 2018 10:37 av Nina Rundgren

13. mars 2018, kl. 1215 - 14.00, Møterom 648, 6. et., ES

Tilstede: Knut Nustad, Marit Melhuus, Keir Martin, Wenzel Geissler, Mikkel Vindegg, Katrine Blindheimsvik, Mette Lange-Nielsen, Oddmund Toft

Fra administrasjonen: Fredrik Olsbu og Sara Malloul (gikk etter O-sak 2), Nina Rundgren (referent)

Forfall: Marianne Lien

Sist endret 20. mars 2018 10:38 av Nina Rundgren
Sist endret 7. mars 2018 12:49 av Nina Rundgren
Sist endret 6. mars 2018 15:14 av Nina Rundgren
Sist endret 6. mars 2018 11:05 av Nina Rundgren
Sist endret 6. mars 2018 14:24 av Nina Rundgren