Møte nr. 3/2018 i Instituttstyret SAI

15. mai 2018, kl. 1215 - 13.00, Møterom 648, 6. et., ES

Tilstede: Knut Nustad, Thomas Hylland Eriksen, Marit Melhuus, Wenzel Geissler, Tone Høgblad, Katrine Blindheimsvik, Mia Østrup Nordentoft, Mette Lange-Nielsen. 

Fra administrasjonen: Nina Rundgren (referent)

Forfall: Marianne Lien

 

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1       

Godkjenning av dagsorden  
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 2/2018

Protokoll

 
     
V-SAK 3

Høringssvar til SV-fakultetets forslag om ny fordelingsmodell

Saksdokumenter:

V-sak 3 - SAIs høringsuttalelse (revidert uttalelse sendes styret)

Forslag til ny fordelingsmodell

Vedtak:

Styret stiller seg bak felles høringsuttalelse fra fem enheter, og gir instituttleder fullmakt til å ferdigstille dette i samarbeid med de andre instituttene.

Styret godkjenner forslaget til høringsuttalelse fra instituttet med de endringsforslag som kom i møtet.

 

 
V-SAK 4 Eventuelt
Publisert 15. mai 2018 13:56 - Sist endret 15. mai 2018 13:56