English version of this page

Klimatilpasning

AdaptationCONNECTS: Combining Old and New kNowledge to Enable Conscious Transformation to Sustainability

 

Et overordnet mål for AdaptationCONNECTS er å få ny forståelse rundt hvorvidt og hvordan ulike typer omveltninger i samfunnet, transformasjoner, kan bidra til vellykket tilpasning til klimaendringene.

Les mer på våre engelske sider: AdaptationCONNECTS

Om prosjektet

En av de største utfordringene for dagens samfunn er å begrense den globale oppvarmingen til under 1,5 grader for å unngå katastrofale følger. Parallelt med dette må samfunnet tilpasses konsekvensene klimaendringene medfører for mennesker og menneskelig aktivitet. Effektene av endringer i klimaet merkes allerede og problemene vil forverres i fremtiden. 

 

Tilpasning krever mer enn kun tekniske løsninger som innovasjon, mer kunnskap og bedre styring. Dette er viktige elementer, men tilpasning innebærer mer helhetlige utfordringer koblet til tro, verdier, verdensbilder og paradigmer. AdaptationCONNECTS søker å møte behovet for et slikt integrert, holistisk perspektiv på tilpasning. Forskningen i dette prosjektet vil fokuseres på fire karakteristikker ved tilpasning med potensial for å skape større omveltninger, eller transformasjon, i samfunnet for å håndtere klimaproblemene: samarbeid, fleksibilitet, kreativitet og myndiggjøring. Prosjektet vil identifisere prosesser og verktøy for oppskalering av vellykkede tilpasningsstrategier. I prosjektet vil forholdet mellom tilpasning og transformasjon undersøkes ved å bruke innovative metoder innen fire underprosjekter.

Underprosjektene

logo coffee connects logo travel connects

logo art connects

logo education connects

Tre sfærer for transformasjon

Forskningen bruker integral teori og teorier om samfunnsendringer og tilpasning til å se på forholdet og interaksjonen mellom tre kryssende sfærer for transformasjon; praktisk, politisk og personlig.

Les mer om prosjektet på våre engelske sider her.

Forskningsprogram

Bevilgningen til prosjektet er fra Forskningsrådet.

Varighet

2016 - 2021

Emneord: Klimaendring, Klimaendringer, Omstilling, Tilpasning
Publisert 18. nov. 2016 16:05 - Sist endret 15. okt. 2020 12:26

Kontakt

 

Prosjektleder

Karen O'Brien

Harriet Holters hus
Moltke Moes vei 31
0851 OSLO