Kunst

Tilpasning til klimaendringene krever en dypere transformativ prosess og i underprosjektet om kunst fokuseres det på “integrasjon gjennom kunst” og kunstens rolle i tilpasningsprosessen. Her vil kunstens evne til visualisering, rom for å se nye mønstre eller måter å oppnå endring på studeres.

Tilpasning til klimaendringer krever en dyp transformasjonsprosess som direkte adresserer de kulturelle og estetiske dimensjonene ved bærekraftig utvikling.

 

Kontakt

Karen O'Brien

Harriet Holters hus
Moltke Moes vei 31
0851 OSLO