Kaffe

Kaffe er en vare som knytter mennesker sammen. Mer enn 125 millioner mennesker er avhengige av kaffeproduksjon og har dette som sitt levebrød. Samtidig er kaffeavlingene ekstremt sensitive for klimaendringer.

Underprosjektet om kaffe fokuserer på transformative tilpasninger til klimaendringer og utvikling innen kaffesektoren. Temaet vil undersøkes empirisk ved å gjennomføre casestudier av kaffesektoren i Guatemala.

 

Kontakt

Karen O'Brien

Harriet Holters hus
Moltke Moes vei 31
0851 OSLO