Reise

Det er forventet at klimaendringene kan bidra til økt turisme i polarregionene på grunn av lettere tilgjengelighet, samtidig som det også vil innebære nye utfordringer for naturturisme. Internasjonale reisebyråer tilpasser seg på ulike måter, for eksempel ved å øke oppmerksomheten rundt klimaendringer eller ved å utnytte nye muligheter.

Underprosjektet om reiser skal undersøke hvordan skipsbasert naturturisme i polarregionene tilpasser seg klimaendringene og hvilke implikasjoner dette har for en bærekraftig utvikling lokalt.

 

Kontakt

Karen O'Brien

Irmelin Gram-Hanssen

Harriet Holters hus
Moltke Moes vei 31
0851 OSLO