Karen O’Brien skal lede utredning for FNs naturpanel

Rapporten vil samle kunnskap fra hundrevis av ledende internasjonale eksperter på tap av biologisk mangfold og betingelsene for transformativ endring til ei mer bærekraftig framtid.

Bildet kan inneholde: person, panne, hår, nese, kinn.

Karen O'Brien. Foto: Jackman Photography

FNs naturpanel, etter modell av FNs klimapanel, blei oppretta av FNs miljøprogram i 2012 som et globalt vitenskapspanel. Nye utredninger lanseres fortløpende for et stadig bedre kunnskapsgrunnlag. Sammen med tre velrenommerte forskere skal Karen O’Brien, klimaforsker og professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (ISS), lede arbeidet med Naturpanelets nye rapport.

O’Brien synes oppdraget er en stor ære, og et stor ansvar.

- Jeg ser fram til å jobbe sammen med så mange forskere med ulik faglig ekspertise, erfaringer og bakgrunn. Det er en spesiell følelse å kunne vende tilbake til temaer som motiverte meg til å bli forsker da jeg var masterstudent, nemlig klimaendringer og utryddelse av arter, sier hun.

Nominert av Miljødirektoratet

Miljødirektoratet, som er nasjonalt kontaktpunkt for Naturpanelet, står bak nominasjonen av Karen O’Brien. Ivar Myklebust, avdelingsdirektør i Miljødirektoratet, sier det er gledelig at klimaforskeren fra ISS får en nøkkelrolle i arbeidet med denne rapporten.

Portrett av Ivar Myklebust
Ivar Myklebust. Foto: Geir Mogen, Buckethaus

- Naturpanelets rapporter har kanskje mer enn noe annet løfta bevisstheten globalt om tap av natur og utfordringene det fører med seg, sier Myklebust.

- Rapporten om «transformative change» skal gi verdenssamfunnet bedre kunnskap om hvordan vi kan få til endringer som gjør noe med de bakenforliggende driverne for utviklinga,  og er dermed en viktig del av løsninga.

Impact og resultater

Utredningslederne har ansvaret for å koordinere arbeidet med sjølve rapporten og oppsummeringa som blir skrevet for beslutningstakere. De kommende tre åra skal Karen O’Brien jobbe tett med Arun Agrawal, professor ved Universitetet i Michigan og Lucas Garibaldi, professor ved Det nasjonale universitetet ved Río Negro, under «the Transformative Change Assessment».

- Det er vår jobb å sikre at rapporten er grundig og at den svarer til de høyeste vitenskapelige standarder, sier O’Brien.

Målet til klimaforskeren er å jobbe tett med et engasjert team av eksperter slik at vurderingene kan skape impact og resultater.

- Min ambisjon er å sammenstille all den forskninga vi etter hvert har om transformativ endring, og syntetisere dette til en klar og kraftfull fortelling som kan informere og inspirere transformative handlinger i alle sektorer og på alle nivåer i samfunnet, slik at vi får et skikkelig djupt og bredt skyv mot en mer bærekraftig og rettferdig verden.

Hun mener vi må respondere på flere kriser raskt og samtidig.

- Rapporten kan hjelpe oss i å håndtere en rekke problemer som krever transformative endringer, inkludert klimaendringer, ulikhet, helseutfordringer og så videre. Vi må løse flere utfordringer samtidig og derfor er rapporten viktig.

Publisert 27. jan. 2022 13:33 - Sist endret 8. feb. 2022 11:05