Periodisk evaluering av program

Hyppighet: Hvert 6. år

Ansvarlig for oppfølgingen: Forskningsdekan

Gjennomføring/Hvilket materiale Ansvarlig for gjennomføring Behandling av resultatene
Egenevaluering eller internevaluering Forskningsdekan Programrådet: Eventuelle forslag til tiltak diskuteres/vedtas
Eksterevaluering/ evalueringspanel Forskningsdekan Programrådet: Eventuelle forslag til tiltak diskuteres/vedtas

 

 

 

 

Publisert 30. nov. 2016 09:23 - Sist endret 30. nov. 2016 10:27