Jevnlig overvåking av utdanningstilbudet

Hyppighet: Hvert år/jevnlig

Ansvarlig for oppfølgingen: Dekan

Gjennomføring/Hvilket materiale Ansvarlig for gjennomføring Behandling av resultatene
Årlige emneevalueringer av fellesemnene SV9103 og SV9104, SV9105, SV9106, SV9107 Emnetilbyder Programrådet: Eventuelle forslag til tiltak diskuteres/vedtas
Årlig rapport fra fremdriftsrapportering per studieretning Leder per studieretning Programrådet: Eventuelle forslag til tiltak diskuteres/vedtas
Årlig vurdering av gjennomføring (KD-indikator) Forskningsdekan Resultater presenteres i styringsdialog (mai)
Dialogmøter (hvert 2. år) Forskningsdekan Referat til programrådet. Eventuelle tiltak diskuteres/vedtas
Kandidatundersøkelser (sporadisk) Forskningsdekan Programrådet: Eventuelle forslag til tiltak diskuteres/vedtas

 

 

 

 

 

Publisert 30. nov. 2016 09:23 - Sist endret 15. feb. 2019 12:45