English version of this page

Vi forsker på: Samfunnsøkonomi

Økonomi er avledet av de greske ordene οἶκος (oikos; hus) og νόμος (nomos; lære) og kan løselig oversettes med ”studiet av husholdning med knappe ressurser”.

 Foto: Colourbox.com

Verdiskapning skjer med utgangspunkt i ressurser – enten det er naturressurser, arbeidskraft eller produksjonskapital – som bare finnes i begrensede mengder, og derfor må man velge hva de skal brukes til.

Faget samfunnsøkonomi dreier seg både om hvordan ressursene faktisk blir benyttet, og hvordan de burde bli det. Sammenstillingen av ”samfunn” og ”økonomi” er ment å angi at faget (i motsetning til f.eks. bedriftsøkonomi) ikke bare dreier seg om ressursbruken i den enkelte økonomiske enhet, men også om samspillet mellom enhetene, som mellom bedrifter, mellom kjøpere og selgere og mellom offentlige myndigheter og private aktører.

Tematisk spenner forskningen over disse emnene:

  • Adferd, informasjon og strategi
  • Inntekt, arbeid og velferd
  • Internasjonal økonomi
  • Næring, marked og konkurranse
  • Penger, kreditt og finans
  • Ressurser, energi og miljø
  • Vekst og utvikling
  • Økonometri
  • Økonomisk politikk
Publisert 6. okt. 2010 11:29 - Sist endret 21. des. 2015 09:34