English version of this page

Vi forsker på: Økonometri

Økonometri omhandler statistiske og matematiske metoder for å tallfeste økonomiske effekter og teste økonomiske sammenhenger.

Foto: Colourbox.com

  • Hvordan måle kapitalbeholdningen i Norge?
  • Hvilke faktorer betyr mest for økonomiske vekst?
  • Hvilke data trenger vi for å avgjøre om sykelønn påvirker sykefraværet?
  • Vi vet at det er en sammenheng mellom utdannelse og lønnsnivå, men skyldes det at utdannelse øker produktiviteten, eller at de høyt utdannende får de beste jobbene?
  • Hvordan skal vi anslå virkningen på rente og arbeidsledighet av økte offentlige utgifter, og hvor stor er usikkerheten i anslagene? Hvordan skjelne mellom forklaringskraften til konkurrerende økonomiske teorier?
Publisert 13. okt. 2010 11:07 - Sist endret 21. des. 2015 09:32