English version of this page

Vi forsker på: Inntekt, arbeid og velferd

Levestandard avgjøres ikke bare av den enkeltes arbeid og lønnsinntekt, men også av eiendomsforhold og private og offentlige velferdsordninger.

Foto: Colourbox.com

  • Hva skyldes det at inntekter er ulikt fordelt?
  • Er det systematiske inntektsforskjeller mellom kvinner og menn, eller mellom mennesker med ulik etnisk bakgrunn, og hvor store er de isåfall?
  • Hvilken rolle spiller organisasjonene i arbeidslivet for lønnsdannelsen?
  • Hva er årsakene til arbeidsledighet? Har utformingen av sykelønnsordningen betydning for sykefraværet?
  • Vil endringene i pensjonsreglene føre til at folk står lengre i arbeid enn tidligere?
Publisert 10. apr. 2013 11:41 - Sist endret 21. des. 2015 09:39