English version of this page

Vi forsker på: Demografi

Demografi er læren om hvordan befolkningens struktur og størrelse endrer seg, hvilke forhold i samfunnet som skaper slike endringer, og hva som er konsekvensene.

Hvorfor føder dagens norsk kvinner færre barn enn det som var vanlig for noen tiår siden?

Hvorfor er barnetallet enda lavere i de fleste andre rike land?

Lever gifte mennesker lenger enn ugifte?

Hva betyr folks utdanning og inntekt for deres levealder?

Hemmer den store befolkningsveksten i mange fattige land den økonomiske utviklingen, og hva er konsekvensene for miljøet?

Hvilke tiltak kan settes inn for å redusere barnetallet i disse delene av verden?

Publisert 10. apr. 2013 11:41 - Sist endret 21. des. 2015 09:31