English version of this page

Ideologi og identitet

Studiet av ideologi og identitet hos grupper på det ytre høyre på lokalt, nasjonalt og globalt nivå.

Bildet kan inneholde: militær kamuflasje, militær person, militæruniform, sikkerhet, gest.
Bilde: Balkanscat via iStock.

Ytre høyre ideologi og identitet

Det ytre høyre i Europa omfatter et bredt spekter av bevegelser, partier, grupper og individer. Til tross for en del forskjeller kan vi også se likheter når det gjelder ideologier, verdensbilder og identiteter. Innvandring er blitt et betydelig politisk tema i de fleste europeiske land, også i Norge.

Det ytre høyres ideologi definerer innvandring som en trussel mot stedegne identiteter, og grupper på det ytre høyre bidrar til nye måter å definere nasjonale identiteter på. Religion og rase defineres og diskuteres på nye måter. Nye former for kommunikasjon og mediering gjør at ideologier og identiteter tar mer globaliserte uttrykk. Samtidig er det klart at nasjonale kontekster og lokale forhold fortsatt er viktige for ideologiene og identitetene på det ytre høyre.

Forskere ved C-REX studerer disse fenomenene i en rekke land og fra forskjellige perspektiver, og de bruker både kvalitative og kvantitative metoder.

Sentrale spørsmål

  • Hva er ideologien til samtidens grupper og individer på det ytre høyre?
  • Hvilken form tar disse ideologiene, verdensbildene og identitetene i forskjellige fora?
  • Hvilken rolle spiller religion, og hvilken rolle spiller stereotype forestillinger om religiøse grupper?
  • Hvilken rolle spiller moderne diskurs om menneskerettigheter i retorikken til disse gruppene?

Relevante publikasjoner

Forskningsledere