English version of this page

Partier og bevegelser

C-REX studerer årsaker til og konsekvenser av ytre høyres fremvekst, særlig i Europa.  

Bildet kan inneholde: person, ansikt, mikrofon, se, frakk.
Bilde: EP/Melanie Wenger

Ytre høyre partier og bevegelser

Ytre høyre er i økende grad en synlig politisk kraft i europeisk politikk. Dette gjelder både politiske partier som stiller til valg og protestbevegelser som demonstrerer i gatene.

Nasjonalistiske partier som Nasjonal Samling (tidligere Nasjonal Front) i Frankrike, Frihetspartiet i Østerrike og Sverigedemokraterna har i løpet av noen tiår blitt betydningsfulle politiske aktører i sine respektive hjemland. I flere land får slike partier mellom 15 og 30 prosent av stemmene og de er i økende grad akseptert som regjeringspartnere av tradisjonelle konservative partier. Det er faktisk bare noen få land hvor slike partier fortsatt mangler oppslutning og politisk innflytelse.

Landskapet ytterst til høyre består imidlertid ikke bare av politiske partier. De siste årene har også protestorienterte bevegelser med en høyreradikal eller høyreekstrem profil vokst frem i en rekke europeiske land. Det inkluderer både gatebevegelser som Pegida i Tyskland eller English Defense League i England, samt transnasjonale anti-Islam nettverk på internett og mer intellektuelle miljøer knyttet til Identitetsbevegelsen.

Disse bevegelsene er riktignok mindre institusjonalisert sammenlignet med de politiske partiene, men de spiller like fullt en viktig rolle når det gjelder definisjonsmakten i det offentlige ordskiftet og spredning av ideologiske budskap. I noen tilfeller har også aktivister fra slike bevegelser vært involvert i voldelige handlinger eller prosesser preget av ‘kumulativ ekstremisme’. 

Forskerne på C-REX analyserer partier og bevegelser i flere land med utgangspunkt i ulike teoretiske perspektiver. De bruker både kvalitative og kvantitative metoder.

Sentrale spørsmål

  • Hva er ideologien(e) til dagens partier og bevegelser på ytre høyre?
  • Hva kan forklare deres suksess eller mangler på sådan?
  • Hvorfor blir personer med i partier og grupper på ytre høyre?
  • Hva er konsekvensene av ytre høyres fremvekst når det gjelder offentlig politikk, den offentlige debatten og velgernes holdninger?

Bibliografi

(på engelsk)

Bildet kan inneholde: tre, rektangel, bok, utgivelse, hyller.

Forskningsleder