English version of this page

Forskning på 22. juli

Her har vi samlet ressurser fra våre forskere på temaet 22. juli, fordelt på seks hovedtemaer. Du kan også lese et lengre intervju med C-REX-ledelsen om senterets forskning, ny forskning om langtidseffektene av 22. juli og opptak fra vår 22. juli-konferanse.  

 • Vold og terrorisme
  • Hva kjennetegner høyreekstrem vold og terror – og har det blitt mer eller mindre alvorlig de siste årene?
 • Anti-islam
  • Muslimer og islam er helt sentrale i det høyreekstreme fiendebildet. Hvordan skal vi forstå anti-muslimske holdninger, mobilisering og retorikk?
 • Nettradikalisering
  • Hva betyr det at mye av den høyreekstreme mobiliseringen har forflyttet seg fra «gata» til «data»?
 • Minnepolitikk
  • Terror kan virke både samlende og splittende. Hvordan forstår nordmenn 22. juli-angrepet ti år etter?
 • Høyreekstremisme i Norge
  • Høyreekstremismen er i stadig endring. Hvordan ser det høyreekstreme landskapet ut i Norge i dag? 
 • Trusler mot politikere

  • 22. juli var et angrep på myndighetene, politikere og politiske aktivister. Hva kjennetegner trusler mot politikere? 

Bildet kan inneholde: utgivelse, font, materiell eiendom, parallell, elektrisk blå.

Ti år etter 22. juli: Tida leger alle sår?

- En stor del av den norske befolkninga tenker at 22. juli er en hendelse de langt på vei er ferdige med, sier C-REX nestleder Anders Ravik Jupskås i dette intervjuet. Samtidig vokser statusen til 22. juli-terroristen i det høyreekstreme miljøet, viser forskning fra senteret. 

Langtidseffektene av 22. juli 

Tore Bjørgo og Anders Ravik Jupskås har redigert et spesialnummer av tidsskriftet Perspectives on Terrorism som tar for seg langtidseffektene av 22. juli. Her finnes analyser av hvordan terrorangrepet har påvirket høyreekstrem mobilisering generelt og høyreekstrem terrorhandlinger spesielt. Spesialnummeret ser også på hvordan det har gått med dem som ble rammet, på mediedekningen av høyreekstreme og på hva nordmenn tenker om 22. juli i dag.  

Opptak fra C-REX-konferansen 10. juni 2021

Hva sier forskningen om tiden etter 22. juli? Hvilken kunnskap har vi, og hva trenger vi å forske mer på?